From Vision

to

From Vision

to

סיפור השראה

מקור השם אלטנוילנד

תל אביב נוסדה ביום ראשון אביבי. זה היה ב – 11 באפריל 1909, כ' בניסן התרס"ט. ב – 1910 שישים בתיה הראשונים של אחוזת בית עמדו על תילם. באותה שנה הוחלט בוועד השכונה על שינוי שמה של השכונה. במקום "אחוזת בית" התקבלה הצעתו של מנחם שינקין, והשכונה נקראה מאותה עת "תל אביב" (כשם תרגומו של נחום סוקולוב לספרו של בנימין זאב הרצל "אלטנוילנד"). בכך הייתה תל אביב לעיר היחידה בעולם הקרויה על שם ספר…

כף-בנייה

המומחיות שלנו

החברה יוזמת תהליכים מוניציפאליים מול ועדות מקומיות ומחוזיות ומחלקות התכנון להשבחת נכסים וקרקעות על-ידי קבלת זכויות בניה נוספות או שינוי ייעוד הקרקע.

ייזום וביצוע פרויקטים למגורים ולמסחר

החברה מבצעת עשרות פרויקטים בתחום זה ומלווה דיירים משלב התכנון, דרך העבודה מול הרשויות, הבניה ועד לאכלוס. הבניין שלכם הוא השם שלנו – ואנו מחויבים למצוינות!

יזום וביצוע חיזוק מבנים על-פי תמ"א 38

החברה יוזמת תהליכים מוניציפאליים מול ועדות מקומיות ומחוזיות ומחלקות התכנון להשבחת נכסים וקרקעות על-ידי קבלת זכויות בניה נוספות או שינוי ייעוד הקרקע.

שינוי ייעוד וביצוע תכנית בניין עיר נקודתית לקרקעות

המומחיות שלנו

ייזום וביצוע פרויקטים למגורים ולמסחר

החברה יוזמת תהליכים מוניציפאליים מול ועדות מקומיות ומחוזיות ומחלקות התכנון להשבחת נכסים וקרקעות על-ידי קבלת זכויות בניה נוספות או שינוי ייעוד הקרקע.

יזום וביצוע חיזוק מבנים על-פי תמ"א 38

החברה מבצעת עשרות פרויקטים בתחום זה ומלווה דיירים משלב התכנון, דרך העבודה מול הרשויות, הבניה ועד לאכלוס. הבניין שלכם הוא השם שלנו – ואנו מחויבים למצוינות!

שינוי ייעוד וביצוע תכנית בניין עיר נקודתית לקרקעות

החברה יוזמת תהליכים מוניציפאליים מול ועדות מקומיות ומחוזיות ומחלקות התכנון להשבחת נכסים וקרקעות על-ידי קבלת זכויות בניה נוספות או שינוי ייעוד הקרקע.

הפרויקטים שלנו

צור קשר